O FIRMIE OFERTA SZKOLEŃ KONTAKT

    
Kurs dla osób ubiegajacych się o wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony:

  • wiek min. 21 lat
  • obywatelstwo polski lub kraju UE
  • wykształcenie min. podstawowe
  • niekaralność
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

opłata za kurs 1.000 zł (możliwość płatności w 2 ratach)

UWAGA - BRAK EGZAMINÓW NA POLICJI 
 
egzaminy wewnetrzne w jednostce szkolącej

Zakres szkolenia zgodny z ustawą z dn. 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia z późniejszymi zmianami, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 18 grudzień 2013 r Dz. U . poz 1688

Kurs podzielony jest na trzy bloki:

blok wykładów (ogólny, zawodowy i prawny)

                                                                           

blok strzelecki (nauka posługiwania i strzelania bronią palną krótką, długą oraz gładkolufową)

 

blok samoobrony i technik interwencyjnych

 

 

Szkolenie dla osób ubiegajacych się o LICENCJĘ  DETEKTYWA:

  • wiek. min 21 lat
  • obywatelstwo polskie lub innego kraju UE
  • wykształcemnie min. średnie
  • niekaralność
  • zdolność do czynności prawnych
koszt kursu 800 zł
 
UWAGA - BRAK EGZAMINÓW NA POLICJI
 
zakres szkolenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 18 grudnia 2013r Dz. U. poz. 1672

 

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych:

- kurs dla służb informacyjnych   -   koszt 200 zł     

- kurs dla służb porządkowych     -  koszt 200 zł  

- kurs dla kierowników ds. bezpieczeństwa – koszt  250 zł

Szkolenia specjalistyczne:

- wynajęcie strzelnicy kulowej z instruktorem (6 stanowisk)

- wynajęcie sali sportowej z instruktorem                                   

Ośrodek dysponuje własną bronią palną krótką (pistolety Glock 17, P-83, Makarowy), bronią maszynową (P-98 Glauberyt, MP–5), bronią gładkolufawą, ochronnikami słuchu, pałkami typu TONFA, kajdankami, atrapami noży i broni krótkiej.